Dutý kámen

Zavítejte do části Lužických hor a poznejte jednu z nejvíce neobvyklých vyhlídek a skalních útvarů - Dutý kámen. Souhrnný název pro skalnatý izolovaný pískovcový hřbítek, asi 2 kilometry jihovýchodně od Cvikova nad údolím Boberského potoka.

     

O vyhlídce

Dutý Kámen je chráněná přírodní památka od roku 1955. K dalším vyhlídkám zde patří Široký kámen (dostupný po 38 schodech ve skále), Sloupská jehla, Dutý kámen a Šustrova díra (během stavby železnice tu prý žil jakýsi baraba s tváří jeskynního muže). Ve stěně u Širokého kamene vedle schodiště je vytesán reliéf hlavy s vavřínem, lyrou a mečem, od roku 1913 připomíná básníka a hrdinu Theodora Körnera. Pocházel z Drážďan, studoval filozofii a pro nedovolený souboj musel opustit svou vlast, psal básně a vstoupil do vojsk, které bojovaly proti Napoleonovi. Jeho verše se rychle šířily mezi lidmi. Básník padl v bitvě v roce 1813 ve věku 22 let.

 

Přístupnost

K vyhlídce Dutý kámen se dostanete po zelené turistické značce vedoucí ze  Cvikova . Vzdálenost cca 2 kilometry.

 

Tip na výlet

Půjdete-li cestou z Cvikova po silnici, nevynechejte odbočku kolem Zeleného vrchu, narazíte na lesní divadlo, kde můžete odbočit k Cvikovským jeskyním, a Schillerovu vyhlídku s výhledy na severní část Lužických hor.

zdroj: mapy.cz

Délka a náročnost trasy

Okruh měří 4,1 kilometru a nastoupáte 217 metrů po lesních cestě.