Stříbrný důl - Jiřetín pod Jedlovou, Lužické hory

Zažijte netradiční dobrodružnou prohlídku štoly v Jiřetíně pod Jedlovou a poznejte zábavnou formou kus typické historie kraje Lužické hory.

     

Stříbrný důl a štola sv. Jana Evangelisty

O Stříbrném dole a jeho údajném bohatství hovoří již staré spisy z 15. století. Zdejší Stříbrný důl zpravoval vrchní maršálek Hugolt ze Schleinitz a jeho synové, nebylo však nalezeno nic podstatného, později se rod Šlejniců zaměřil na oblast Křížové hory a v 16. století nechal razit štolu sv. Kryštofa a v roce 1548 založili městečko Sanct Georgenthal, těžil se tu galenit a chalkopyrit, výnosy však byly jen malé, těžbě zasadila ránu třicetiletá válka a poté sedmiletá válka, která dolování zastavila, poslední neúspěšný pokus byl učiněn v roce 1910. Od roku 1935 je zpřístupněna nejlépe zachována štola sv. Jana Evangelisty, později byla uzavřena a zpřístupněna veřejnosti opět v roce 1992 až dodnes. Ve štole se nalézá útočiště mnoha chráněných netopýrů.  Obě štoly Stříbrný důl a štola Sv. Jana Evangelisty jsou vzájemně propojeny 25 metrů dlouhou chodbou. Hlavní chodba štoly sv. Jana Evangelisty měří celých 440 metrů, v ní najdete například prostor zvaný kaple s vytesaným kamenným oltářem a křížem ze dřeva. Pro veřejnost byla prohlídková důlní trasa otevřena v roce 1999.

 

Vstupné

  • Dítě do 15 let 30,- Kč
  • Skupina (min. 25 dětí do 15 let + 1 dospělý nad 18 let) 20,- Kč
  • Ostatní 50,- Kč
     

Otevírací doba

duben - září 9:30 - 17:00 hod.

 

Štola sv. Jana Evangelisty

407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: 412 379 336412 379 336
Email: info@jiretin.cz
www.jiretin.cz    

 

Tip na výlet

Prohlídku Jeskyní si můžete spestřit výletem na zříceninu hradu Tolštejn a rozhlednu Jedlová. Vydejte se po žluté stezce z Jitřetína a až narazíte na parkoviště, můžete si zkrátit cestu na Tolštejn nebo se vydat dále po žluté  a napojit se na červenou v obci Lesné. Od Tolštejnu vás červená stezka povede až k rozhledně Jedlové. Od rozhledny se vydejte směrem na sjedovku Jedlová, odkud už můžete dojít po zelené zpět do obce Jitřetín.
 
zdroj: mapy.cz

Délka a náročnost trasy

Okruh měří 8,5 kilometru a až budete plynule stoupat přes Tolštejn až k vrchu Jedlové.